in , ,

ÜRETKENLİĞİMİZİ SORGULATAN BİR DÜŞÜNCE SİSTEMİ: POPPER’IN ÜÇLÜ DÜNYA YAKLAŞIMI

Birçok filozof hayatı farklı şekilde gösteren yaklaşımlar üretmişlerdir. Buna örnek olarak Platon’un idealar kuramında, Dünya’da gördüklerimizin algılarımızla algılayabildiğimiz kadar olduğunu söylemiş ve materyalizmden uzak olarak, her şeyin idealar dünyasında var olduğunu savunmuştur.

Buna benzer olarak Popper’da “Mantıksal Üçlü Dünya” yaklaşımını ortaya atmıştır. Popper’a göre dünyamız üç farklı bölümden oluşur. Dünya Bir, fizikselliklerden, Dünya İki, hisler ve düşüncelerden (Burada Platon’un ide fikrinden esinlenmiştir) ve Dünya Üç ise Dünya İki’deki düşünce süreçlerinden oluşan fikirler, fikirlerin yarattığı nesne ve süreçlerden oluşur.

Daha açıklayıcı olması adına örnek verecek olursak: Michelangelo’nun heykel oluşturmak için kullandığı mermer (başka bir heykeltraşın çöpüdür aynı zamanda), şekillendirmek için kullandığı çekiç ve tokmaklar hatta heykeli yaptığı yer, giydiği giysiler Dünya Bir’e dahildir. Davut Heykeli’ni oluşturmak için zaman içinde hayalgücünü besleyip oluşturduğu fikirler, hatta belki de Davut gibi düşünmesi, o içsel dönüşümü Dünya İki’ye aittir.  Sonuçta ortaya çıkarttığı beş metrelik görkemli heykel Dünya Üç’e dahildir. Yani Dünya Bir ve İki sayesinde ortaya çıkan sonuçtur ve tüm insanların ilham alabileceği, etkilenebileceği bir eserdir. Artık onu yaratandan bağımsızdır. Bu durumu bilimsel makalelerden tutun da sınav kağıtlarınıza, yaşadığınız bunalımlı gecelerde yazdığınız birkaç kelimeye dahi uyarlayabilirsiniz.

ÜRETKENLİĞİMİZİ SORGULATAN BİR DÜŞÜNCE SİSTEMİ: POPPER’IN ÜÇLÜ DÜNYA YAKLAŞIMI

Can alıcı noktaya gelirsek, insanlığın bütün varoluşu, kültür, tarih, gelişime katkı sağlayan şeyler, tıp, mühendislik, kısacası gerilemeye neden olan her şey var oluşumuzun kanıtı olan her şey Dünya Üç’ün sakinleridir.

Kendi dünyalarınızı eleştirin. Üçüncü Dünya’nızı ele alın. Ürettiğiniz, başka insanlara dokunan neler var? Düşününce biraz az gelebilir. Peki İkinci Dünya’nızda neler var? Yapmaya üşendiğiniz projeler, aklınızda kurduğunuz o harika kitap fikirleriniz, kendi kendinize hayatı, insanları sorgulayışınız, belki sanatçı kimliğiniz…Tüm bunları Üçüncü Dünya’ya aktarmadığınız sürece sadece sizin için var olacaklar. İnsanoğlunun unutkanlığını da ele alırsak bir süre sonra sizin için de yok olacaklar.

İkinci Dünya’da kalmış onca fikri düşünün. Kötü olacak diye yazılmayan yazılar. Üşenip üzerine uğraşılmayan konular, filmler… Üçüncü Dünya’ya geçmiş şeyler ise diğer yanda, uçaklar, uzay araçları, ay ışığı sonatı, günümüz pop şarkıları, Suç ve Ceza, kıyıda köşede okunmamış başka kitaplar, son akşam yemeği tablosu, beş yaşındaki bir çocuğun resmi, mısır piramitleri, sokağın başındaki yıkık ev… Hepsi bizim bilincimizi, hikayemizi yansıttı. İlham aldık ve Üçüncü Dünya’nın zenginliği insanın üretkenliğiyle doğru orantılı olarak arttı.

Yapacağınız çok basit bir şey bile olsa, amacınızı Üçüncü Dünya üretkenliği haline getirin. Çünkü Platon gibi daha kişisel deneyimlere inansanız da en sonunda sadece Üçüncü Dünya’larıyla hatırlanan insanlar olacağız.

ÜRETKENLİĞİMİZİ SORGULATAN BİR DÜŞÜNCE SİSTEMİ: POPPER’IN ÜÇLÜ DÜNYA YAKLAŞIMI

6Pas #15 - 2010'ları Kapatıyoruz - 2019 ve 2010s Fantasy Kadroları

6Pas #15 – 2010’ları Kapatıyoruz – 2019 ve 2010s Fantasy Kadroları

Witcher ve Lunaparklar