in , ,

SANAYİ DEVRİMLERİ: ENDÜSTRİ 1.0, 2.0, 3.0 VE 4.0

Günümüzde çok konuşulan, ülkelerin teknoloji yarışlarında yeni bir kulvar olan Endüstri 4.0, en yeni sanayi devrimidir. Bugüne kadar sanayi gelişimi toplam dört evrede incelenmiş. Bunları birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü endüstriyel devrim olarak adlandırabiliriz.

ENDÜSTRİ 1.0

18.YY’ ın (1701-1800) sonlarına doğru su ve buhar kullanarak hareket elde edebildiğimiz buhar makineleri icat edildi. Basitçe suyun ısınıp  buhar oluşturması ve bu buharın uyguladığı basınçla hareket oluşması olarak açıklanabilir.

Buharın kullanımıyla artık deniz taşıtları rüzgara veya insan gücüne bağlı hareket etmek zorunda değildi. İnsanların belki aylarını verip dokuduğu giysiler buhar gücü ile çalışan makinalarla dakikalar içinde dokunuyordu. Hatta bu dönemlerde buhar gücüyle çalışan otomobiller yapılabilmişti. (Aslında elektrikli otomobiller pek yeni bir şey sayılmaz. 1902’de Ferdinand Porsche ilk hibrit otomobili üretmiştir.)

Yani birinci endüstriyel devrim döneminde bir otomobil fabrikanız olsaydı çok fazla işçiye, iyi el işçiliğine ihtiyacınızın olduğu, üretim süresinin çok uzun olduğu şartlarda ilkel birkaç makina ile buharla (kısa süre sonra benzinle) çalışan ilkel otomobiller üretiyor olurdunuz.

SANAYİ DEVRİMLERİ: ENDÜSTRİ 1.0, 2.0, 3.0 VE 4.0

ENDÜSTRİ 2.0

20.YY’ ın (1901-2000) başlangıçlarına denk gelen 2. endüstriyel devrim döneminde elektrik enerjisi ve iş bölümüne dayalı yeni bir üretim sistemi devreye girmiştir.

Seri üretim bantları sayesinde iş gücünden ve zamandan büyük tasarruf sağlandı. Toyota gibi üretim bantlarını kullanmakta başarılı olan şirketler diğerlerini geride bırakabilmişti.

Telgraf, telefon gibi iletişim cihazları icat edildi.

Bu dönemde fabrikanızdaki insan sayısı azalmış, fabrika alanı küçülmüş, düzenlenmiş ve iş bölümü artmış olacaktı. Üretim hızınız artmış, seri üretime başlamış olacaktınız.

SANAYİ DEVRİMLERİ: ENDÜSTRİ 1.0, 2.0, 3.0 VE 4.0

ENDÜSTRİ 3.0

2. Endüstriyel devrim dönemindeki elektrik kullanımının üzerine elektronik ve bilgi teknolojilerinin eklenmesiyle dijital çağ başlamış oldu. Bilgisayarın gelişmesiyle üretim süreçlerini bilgisayarlarla kontrol etmeye ve denetlemeye başladık.

1. ve 2. sanayi devrimleri beraberinde ekolojik sorunları getirmiş, atıklar sonucu hastalıklar artmıştı. Bu dönemde yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalar hız kazanmış ve fabrika atıkları kontrol altına alınmıştır.

Bu döneme artık otomobil fabrikanızda el işçiliği neredeye sıfıra indi ve çalıştırdığınız işçiler işi bilgisayar ve makineler başında yapmaya başlamıştı.

SANAYİ DEVRİMLERİ: ENDÜSTRİ 1.0, 2.0, 3.0 VE 4.0

ENDÜSTRİ 4.0

Yakın Zamanda geçiş yaptığımız ve uygulamalarını artırmaya çalıştığımız 4. Endüstriyel devrim tamamen otonom çalışan makineler ve sanal ortamlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Siber-fiziksel sitemler ve nesnelerin interneti terimleri hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Birbirleri arasında insan kontrolsüz iletişim kurabilen, karar mekanizması olan hatta öğrenebilen cihazlar hem üretime hem yaşama entegre edilmeye çalışılmıştır. Bu da üretimde maliyet, zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak ve kalitede artış yaşanacaktır.

Bu dönemde otomobil fabrikanızda üretim bandı etrafında birbiriyle iletişim kurabilen birçok nesne olcak. Robot kollarla tüm üretim prosesleri, insana oranla daha hızlı, doğru ve güvenli gerçekleştirilebileceğinen neredeyse hiç işçi kalmayacaktır. Adım adım işleyen neredeyse kusursuz bu düzende üretim ve geliriniz maksimuma ulaşacaktır.

SANAYİ DEVRİMLERİ: ENDÜSTRİ 1.0, 2.0, 3.0 VE 4.0

Kitap Yoluyla İyileşme: Bibloyoterapi

Kitap Yoluyla İyileşme: Bibloyoterapi

KORKULARINIZLA YÜZLEŞİN! Hayvan Korkumu Nasıl Yendim?

KORKULARINIZLA YÜZLEŞİN! Hayvan Korkumu Nasıl Yendim?