in

Kültür Çatışması Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar?

Kültür Çatışması Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar?

Kültür çatışması, kültürler arasındaki farklılıklardan ve ayrılıklardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Farklı kültürlerden olan insanların, geleneklerinin ve düşünce yapılarının birbirlerini ile uyumlu olmaması, kültür çatışmalarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Kişilerin aldıkları eğitimler, aile terbiyeleri, yetiştiği yerin kültürel değerleri ve toplum yapıları farklılık gösterdiğinde bazı problemler yaşanmaktadır. Kültür çatışmalarını, diğer çatışma çeşitlerinden ayıran en önemli özellik, farklı kültürel değerlerin çatışmada en ön planda olmasıdır. Her zaman için kültür çatışmalarının, olduğu yere de bağlı olarak karmaşık bir yapısı olmaktadır.

Kültür Çatışması Nasıl Ortaya Çıkar?

Kültür çatışmalarının ortaya çıkmasındaki en büyük etken, karşılıklı saygı eksikliğinden olmaktadır. Kişilerin birbirilerinin alışkanlıklarına, geleneklerine saygı duymaması, kültür çatışmalarının çıkmasına neden olmaktadır. Yine aynı şekilde bireylerin geleneklerinin, alışkanlıklarının, karşılıklı olarak kötü anlamlarla eleştirilmesi de kültür çatışmalarını doğurmaktadır.

Bireylerin karşındaki kişilerin kültürlerini küçümseyip, kendi kültürlerini ön planda tutması da, bu kültür çatışmalarının yaşanmasına sebebiyet veren etkenlerden biri olmaktadır. Küçümsenen bireylerin kültürlerinin, örf ve adetlerinin dalga konusu olması, aşağılanması ya da gereksiz bulunması, daha da büyük kültür çatışmalarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu kültür çatışmalarında kişilerin uzlaşmaya kapalı olması, hoşgörüsüz ve başkalarının düşüncelerine saygısız olması, daha kötü sonuçların ortaya çıkmasında etken olmaktadır.

Kültür Çatışmaları Nasıl Engellenebilir?

Kültür çatışmalarını engelleyebilmenin birinci şartı, taraflarının birbirlerinin düşüncelerine ve yaşam tarzlarına saygılı olmasından geçmektedir. Aynı zamanda kültür çatışması yaşayan tarafların, bu sorunları aşmak için çaba göstermesi de gerekmektedir. Çabanın yanında tarafların uzlaşmak için istekli olması da büyük önem taşımaktadır. Kültürel çatışmaları aşmak için kişilerin kendi kültürlerinden vazgeçmeden, diğer tarafın kültür değerlerine saygı duyması şarttır.

Kültür çatışmalarında saygı duymak, diğer tarafın değerlerine ve inandıklarına hoşgörü göstermesi demektir. Gösterilen bu saygı ve hoşgörü, o kültürün değerlerini sevmek ya da kabul etmek anlamına gelmemektir. Düşünce yapısına uymasa dahi, her bireyin ve toplumun yaşam biçimine ve kültürüne saygı duyulması şarttır. Böylelikle karşılıklı saygı çerçevesinde, kültür çatışmalarının önüne kolaylıkla geçilmiş olacaktır.

Aynı zamanda bireysel olarak yaşanan kültür çatışmalarında diğer yakınların, eşlerin, anne ya da babanın dâhil edilmesi de yanlış bir tutum olmaktadır. Bu nedenle, bireysel olan kültür çatışmalarında, tarafların yakın çevresini olaya katmadan bir uzlaşma yolu sağlamaları en sağlıklı olan yoldur. Ailelerin ya da yakın çevrenin dâhil olduğu kültür çatışmaları daha da üzücü sonuçlar doğurabilmektedir.

Kültür çatışmalarını önleyebilmenin bir diğer yolu da, karşı tarafla olan empati yeteneğinin geliştirilmesine bağlı olmaktadır. Başkalarının duygu ve düşüncelerine empati ile yaklaşmak birçok sorunu daha başlamadan önlemektedir. Bu yüzden, her zaman insanlara empati ve saygı duyarak yaklaşmak gerekmektedir. İyi iletişim sağlayan herkes, kültür çatışmalarının çıkmasını önlemiş olmaktadır.

Kültür Çatışması Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar?

Bu içerik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kahve Severler İçin Pratik ve Ekonomik Bir Yöntem: French Press’te Kahve Demlemek

Yaşam, Yaşanmakta Olan Her Ânın Dokusundadır