in

BİR CANIN VAR

yeryüzünde evlere gömülmek
gökyüzünü sefalete bürüdü sanarsın
insansan
depremden kaçarken sele tutulmak gibi
ne depremin ne selin bize ihtiyacı vardır

ve henüz görülmüş tek çirkin manzara yoktur
ruhsuz gözler olmasa

bir çıkmaz sokağın çıkmayan köşesinden geri dönmek gururunu kırardı
insanın başı ağrısa

kovulduğundan mütevellit, dünyaya.

Nasıl Tanıştık? - Gündüz Gece Podcast

Nasıl Tanıştık?

Köksüz